Thay đổi thời gian tổ chức Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư Australia

 

Thay đổi thời gian tổ chức Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư Australia

Ký hiệu: Số/KH: 3189/BQL-DN&GSĐTT

Ngày ban hành: 11/03/2024

Trích yếu: Thay đổi thời gian tổ chức Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư Australia

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng