Tham dự Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại- đầu tư tại Hoa Kỳ

Ký hiệu: Số/KH: 1881/VP-XD2

Ngày ban hành: 25/03/2024

Trích yếu:Tham dự Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại- đầu tư tại Hoa Kỳ

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng