Tham dự các hoạt động kết nối với Phái đoàn Thương mại Canada tại TP HCM ngày 27-29/3/2024

Tham dự các hoạt động kết nối với Phái đoàn Thương mại Canada tại TP HCM ngày 27-29/3/2024

Ký hiệu: Số/KH: 1164/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 18/03/2024

Trích yếu: Tham dự các hoạt động kết nối với Phái đoàn Thương mại Canada tại TP HCM ngày 27-29/3/2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng