Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố

Ký hiệu: Số/KH: 2775/BQL-QHXD (số đến: 752)

Ngày ban hành: 26/06/2024

Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng