Tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh

Ký hiệu: Số/KH: 2953/BQL-QHXD (số đến: 823)

Ngày ban hành: 05/07//2024

Trích yếu: Tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng