Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Ký hiệu: Số/KH: 2760/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 25/06/2024

Trích yếu: Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng