QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ năm, năm 2024-2025

Ký hiệu: Số/KH: 139/QĐ-SKHCN (số đến: 601)

Ngày ban hành: 29/05/2024

Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ năm, năm 2024-2025

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng