Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: Quyết định số 74/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 12/1/2023

Trích yếu: về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng