Quyết định số 09/QĐ-TCTCĐS Phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác về chuyển đổi số thành phố 

Số ký hiệu: Quyết định số 09/QĐ-TCTCĐS

Ngày ban hành: 15/02/2023

Trích yếu: Phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác về chuyển đổi số thành phố

Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng