Nội dung thủ tục hành chính Lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Trích yếu: Nội dung thủ tục hành chính Lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng