Mời tham gia Đoàn Xúc tiến đầu tư- thương mại tại Nhật Bản

Ký hiệu: Số/KH: 1498/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 08/04/2024

Trích yếu: Mời tham gia Đoàn Xúc tiến đầu tư- thương mại tại Nhật Bản

Cơ quan ban hành:Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng