Mời tham gia Đoàn giao thương tại Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc lần thứ 21 (CAEXPO 2024)

Ký hiệu: Số/KH: 2928/GM-BQL (số đến: 814)

Ngày ban hành: 03/07//2024

Trích yếu: V/v mời tham gia Đoàn giao thương tại Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc lần thứ 21 (CAEXPO 2024)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng