Mời tham gia các hoạt động trong Chương trình Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

Ký hiệu: Số/KH: 1697/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 17/04/2024

Trích yếu: Mời tham gia các hoạt động trong Chương trình Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng