Mời tham dự Hội nghị Kinh tế và Đầu tư Giữa Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) – ASEAN tại Riyadh, Ả-rập Xê-út.

Ký hiệu: Số/KH: 2149/BQL-QLĐT (số đến: 500)

Ngày ban hành: 17/05/2024

Trích yếu:  Mời tham dự Hội nghị Kinh tế và Đầu tư Giữa Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) – ASEAN tại Riyadh, Ả-rập Xê-út.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng