Khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai

Ký hiệu: Số/KH: 2761/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 25/06/2024

Trích yếu: Khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng