Kế hoạch triển khai công tác Thi đua, khen thưởng năm 2024 Khối thi đua các cơ quan Quản lý kinh tế thành phố

Ký hiệu: Số/KH: 1516/KH-BQL (số đến: 343)

Ngày ban hành: 09/04/2024

Trích yếu: Kế hoạch triển khai công tác Thi đua, khen thưởng năm 2024 Khối thi đua các cơ quan Quản lý kinh tế thành phố

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng