Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2024

Ký hiệu: Số/KH: 145-KH/BDVTU (số đến: 303)

Ngày ban hành:03/04/2024

Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2024

Cơ quan ban hành: Ban Dân vận Thành ủy