Kế hoạch số 54/KH-UBND Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023

Số ký hiệu: Kế hoạch số 54/KH-UBND

Ngày ban hành: 22/02/2023

Trích yếu: Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng