Kế hoạch số 254/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: Kế hoạch số 254/KH-UBND

Ngày ban hành: 26/9/2023

Trích yếu: Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng