Kế hoạch số 169/KH-UBND Hành động triển khai mô hình chuyển đổi số điển hình năm 2023

Số ký hiệu: Kế hoạch số 169/KH-UBND

Ngày ban hành: 5/6/2023

Trích yếu: Hành động triển khai mô hình chuyển đổi số điển hình năm 2023

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng