Kế hoạch số 12/KH-UBND – Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023

Ngày 12/01/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số  12/KH-UBND về việc Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.