Kế hoạch công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án 18 – Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Nam Đình Vũ tại Lô CN4-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1)

Ký hiệu: Số/KH: 2441/KH-BQL

Ngày ban hành: 05/06/2024

Trích yếu: Kế hoạch công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án 18 – Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Nam Đình Vũ tại Lô CN4-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng