Kế hoạch 85/KH-UBND – Kế hoạchTruyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Ngày 05/04/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số  85/KH-UBND về Kế hoạchTruyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022. Xem chi tiết văn bản tại đây.