Kế hoạch 788/KH-BQL – Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2023

Ngày 03/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  788/KH-BQLvề việc Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.