Gửi doanh nghiệp về việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Ký hiệu: Số: 1422 /BQL – LĐ

Ngày ban hành: 03/04/2024

Trích yếu: Gửi doanh nghiệp về việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng