Giấy mời v/v thu thập thông tin về thực trạng và hiệu quả tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp

Ký hiệu: Số/KH: 2160/GM-BQL (số đến: 507)

Ngày ban hành: 20/05/2024

Trích yếu: Giấy mời v/v thu thập thông tin về thực trạng và hiệu quả tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng