Giải quyết kiến nghị của DN trong KCN, KKT đợt 2 tháng 3/2024

Ký hiệu: Số/KH:Số/KH: 1306/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 26/03/2024

Trích yếu: Giải quyết kiến nghị của DN trong KCN, KKT đợt 2 tháng 3/2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng