Đẩy mạnh tiết kiệm điện, thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Ký hiệu: Số/KH: 1979/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 09/05/2024

Trích yếu: Đẩy mạnh tiết kiệm điện, thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng