Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 thuộc Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Ký hiệu: Số/KH: 1430/BQL-VP (số đến: 314)

Ngày ban hành: 03/04/2024

Trích yếu:Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 thuộc Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng