Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng

Ký hiệu: Số/KH: 2394/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 03/06/2024

Trích yếu: V/v đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng