Công văn Số/KH: 622/BQL-DN&GSĐT Mời tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Việt Nam Expo 2024

Ký hiệu: Số/KH: 622/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 21/02/2024

Trích yếu:Mời tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Việt Nam Expo 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng