Công văn Số/KH: 561/QĐ-UBND (số đến: 204) Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng thời kỳ 2019-2023 (đến hết ngày 31/12/2023

Ký hiệu: Số/KH: 561/QĐ-UBND (số đến: 204)

Ngày ban hành: 29/02/2024

Trích yếu:Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng thời kỳ 2019-2023 (đến hết ngày 31/12/2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng