Công văn Số/KH: 1491/VP-KTĐN-Chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt nam năm 2024

Ký hiệu: Số/KH: 1491/VP-KTĐN

Ngày ban hành: 08/03/2024

Trích yếu: Chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt nam năm 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng