Công văn Số/KH: 1202/BQL-LĐ Thực hiện Thông tư số 19/2024/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi các doanh nghiệp trong KCN, KKT

Ký hiệu: Số/KH: 1202/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 21/03/2024

Trích yếu: Thực hiện Thông tư số 19/2024/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi các doanh nghiệp trong KCN, KKT

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng