Công văn Số/KH: 1007/VP (số đến: 148) Thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao

Ký hiệu: Số/KH: 1007/VP (số đến: 148)

Ngày ban hành: 20/02/2024

Trích yếu: Thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng