Công văn số 3236/BQL-QLĐT về việc thực hiện các dự án nhà ở tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 3236/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 30/6/2023

Trích yếu: về việc thực hiện các dự án nhà ở tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng