Công văn số 1745/BQL-QLĐT – Cập nhập địa chỉ trụ sở chính trên giấy phép kinh doanh

Số ký hiệu: 1745/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 19/04/2023

Trích yếu: Cập nhập địa chỉ trụ sở chính trên giấy phép kinh doanh

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng