Công văn số 1730/BQL-QLDN – Xác nhận thời gian họp

Số ký hiệu: 1730/BQL-QLDN

Ngày ban hành: 19/04/2023

Trích yếu: Xác nhận thời gian họp

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng