Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ký hiệu: Số/KH: 2035/QĐ-UBND (số đến: 760)

Ngày ban hành: 14/06/2024

Trích yếu: Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng