Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng

Ký hiệu: Số/KH: 1142/QĐ-UBND (số đến: 337)

Ngày ban hành: 08/04/2024

Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng