Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án SIRTEC INTERNATIONAL (VIỆT NAM) – Nhà máy ép nhựa và lắp ráp linh kiện của Công ty TNHH Sirtec International (Việt Nam)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Dự án SIRTEC INTERNATIONAL (VIỆT NAM) – Nhà máy ép nhựa và lắp ráp linh kiện của Công ty TNHH Sirtec International (Việt Nam).