Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án sản xuất hạt nhựa và nhựa mảnh nhỏ của Công ty TNHH Kyungnam Chemical Vina.

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án sản xuất hạt nhựa và nhựa mảnh nhỏ của Công ty TNHH Kyungnam Chemical Vina.