Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án sản xuất Art Equipment – Quy mô công suất 3.500 tấn màu vẽ/năm của Công ty TNHH Dụng cụ Mỹ thuật Jia Feng Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung  báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án sản xuất Art Equipment – Quy mô công suất 3.500 tấn màu vẽ/năm”.