Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “GODA INTERNATIONAL Việt Nam – Giai đoạn 1” của công ty GODA INTERNATIONAL Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “GODA INTERNATIONAL Việt Nam – Giai đoạn 1” của công ty  GODA INTERNATIONAL Việt Nam tại địa chỉ Lô P-10, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Xã An Hoà, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.