Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại Khu đất có diện tích 7.446.46 m2 thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An” của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Sao Đỏ

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của “Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại Khu đất có diện tích 7.446.46 m2 thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An” của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Sao Đỏ.