5096/BQL-QHXD – Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ngày 18/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 5083/BQL-VP – Báo cáo đánh giá kết quả dự ước thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2023, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Xem chi tiết văn bản tại đây.