THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC SỞ, NGÀNH

1.SỞ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray – Ngô Quyền.

Điện thoại: 02253 846 719 – 02253 700 581

Fax: 0225.3845794 – 0225.3858796

Hộp thư cơ quan: socongthuong@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_socongthuong@haiphong.gov.vn

Website: https://socongthuong.haiphong.gov.vn

2.SỞ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Số 10/15A Lê Hồng Phong – Phường Đằng Lâm, quận Hải An

Điện thoại: 02253 859 971

Fax: 02253 826 125

Hộp thư cơ quan: sotc@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotc@haiphong.gov.vn

Website: http://sotc.haiphong.gov.vn/

3.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão – Ngô Quyền

Điện thoại: 02253 846 475

Fax: 0225.3845183

Hộp thư cơ quan: sokhcn@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sokhcn@haiphong.gov.vn

Website: http://sokhcn.haiphong.gov.vn/

4. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

Điện thoại: 02253 842 614

Fax: 02253 842 021

Hộp thư cơ quan: sokhdt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sokhdt@haiphong.gov.vn

Website: https://sokhdt.haiphong.gov.vn/

5. SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng

Điện thoại: 02253 822 616 

Hộp thư cơ quan: sovhtt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sovhtt@haiphong.gov.vn

Website: http://sovhtt.haiphong.gov.vn/

6. SỞ DU LỊCH

Địa chỉ: Số 72 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02252 299 799

Hộp thư cơ quan: sodulich@haiphong.gov.vn

Website: https://sodulich.haiphong.gov.vn

7. SỞ NGOẠI VỤ

Địa chỉ: 15 Trần Quang Khải – Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: 02253 745 276

Fax: 02253 745 347

Hộp thư cơ quan: songvu@haiphong.gov.vn

Website: https://songoaivu.haiphong.gov.vn/

8. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: số 275 Lạch Tray – Ngô Quyền

Điện thoại: 02253 822 058

Fax: 02253 822 058

Hộp thư cơ quan: sotnmt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotnmt@haiphong.gov.vn

Website: http://sotnmt.haiphong.gov.vn/

9. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: số 62, Võ Thị Sáu – Ngô Quyền

Điện thoại: 02253 736 907

Fax: 02253 736 907

Hộp thư cơ quan: sotttt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Website: http://sotttt.haiphong.gov.vn/

10. THANH TRA THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253 921 910

Fax: 02253 921 319

Hộp thư cơ quan: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn

11. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Số 5, Phố Chiêu Hoa, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại:  02253.877294

Hộp thư cơ quan: sonnptnt@haiphong.gov.vn

Website: https://sonnptnt.haiphong.gov.vn/

12. SỞ TƯ PHÁP

Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3846314

Fax: 0225.3640091

Hộp thư cơ quan: sotp@haiphong.gov.vn

Website: http://sotp.haiphong.gov.vn/

13. SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: 32 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3842086 

Fax: 0225.3823167 

Hộp thư cơ quan: soxd@haiphong.gov.vn

Website: https://soxd.haiphong.gov.vn/

14. SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253 842 808

Hộp thư cơ quan: soldtbxh@haiphong.gov.vn

Website: http://soldtbxh.haiphong.gov.vn

15. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 37 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253.842.445

Hộp thư cơ quan: sogddt@haiphong.gov.vn

Website: https://haiphong.edu.vn

16. SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 12 Lê Đại Hành – Thành phố Hải Phòng 

Điện thoại: 08031289

Hộp thư cơ quan:  sonoivu@haiphong.gov.vn 

Website: http://sonoivu.haiphong.gov.vn

17. SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Số 38 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253 745 478

Fax: 02253 823 802

Website: http://soytehaiphong.gov.vn

18. SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253 822 616

Website: http://sovhtt.haiphong.gov.vn

19. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 284 Lạch tray, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại:  02253 735 760/735 585

Fax: 02253 735 014

Hộp thư cơ quan: chinhtri_tohieu@haiphong.gov.vn

Website: https://truongchinhtritohieu.haiphong.gov.vn

20. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ

 Địa chỉ: Số 02, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 069.814.105

Hộp thư cơ quan: bochihuyqshaiphong@gmail.com

Website: https://quansu.haiphong.gov.vn

21. ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG

Trụ sở: Số 2 Nguyễn Bình, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Hộp thư cơ quan: daiptth@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_daiptth@haiphong.gov.vn

Website: https://thhp.vn

22. VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 080-31274/080-31184 – Fax: 0225.3842368

Hộp thư cơ quan: hpnet@haiphong.gov.vn

Website: https://vanphong.haiphong.gov.vn