KCN Tiên Thanh

Công nghệ VR360 Khu công nghiệp Tiên Thanh Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu công nghiệp Tiên Thanh KCN Tiên Thanh được phê duyệt bổ sung vào quy hoạch các khu công nghiệp Hải Phòng…

KCN Nhật Bản – Hải Phòng

Công nghệ VR360 Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng KCN Nomura – Hải Phòng được thành lập ngày 23 tháng…

KCN Nam Cầu Kiền

Công nghệ VR360 Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng là khu công nghiệp sinh thái đầu…

KCN Đồ Sơn

Công nghệ VR360 Khu công nghiệp Đồ Sơn Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu công nghiệp Đồ Sơn Khu công nghiệp Đồ Sơn là khu công nghiệp được đầu tư bởi liên doanh Hong Kong –…

KCN An Dương

Công nghệ VR360 Khu công nghiệp An Dương Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu công nghiệp An Dương Khu công nghiệp An Dương – Hải Phòng là khu công nghiệp được đầu tư bởi 100%…

KCN Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

Công nghệ VR360 Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng Khu công nghiệp Cảng Cửa Ngõ Quốc…

KCN và KPTQ Xuân Cầu

Công nghệ VR360 Khu công nghiệp và Khu PTQ Xuân Cầu Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu công nghiệp và Khu PTQ Xuân Cầu Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở…

KPTQ và KCN Nam Đình Vũ (Khu 1)

Công nghệ VR360 Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (khu 1) Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (khu 1) Khu công nghiệp Nam Đình…

KCN và Dịch vụ Hàng Hải

Công nghệ VR360 Khu công nghiệp và Dịch vụ Hàng Hải Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu công nghiệp và Dịch vụ Hàng Hải Khu Công Nghiệp và Dịch Vụ Hàng Hải nằm trong khu…

KCN MP Đình Vũ

Công nghệ VR360 Khu công nghiệp MP Đình Vũ Trải nghiệm ngay Vị trí chiến lược Chính sách ưu đãi Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư Giới thiệu Khu công nghiệp MP Đình Vũ Khu công nghiệp MP Đình Vũ được thành lập theo giấy phép đầu tư số 02221000057…