Album lễ kỷ niệm 30 năm ngày Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng