Giấy phép số 4548/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử Tongwei Việt Nam

13/12/2022

Giấy phép số 4542/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Cơ khí Việt – Nhật

13/12/2022

Giấy phép số 4491/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Toong I Việt Nam

09/12/2022

Giấy phép số 4492/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Ewisdom Hải Phòng

09/12/2022

Giấy phép số 4425/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH G.Tech Việt Nam

05/12/2022

Giấy phép số 349/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử và Máy móc Steel Flower Hải Phòng

30/11/2022

Giấy phép số 4348/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH sản xuất Winton

30/11/2022

Giấy phép số 4258/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Dunam Chemistry Vina

25/11/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Dự án San – Tohno Việt Nam” – hạng mục sản xuất khuôn, linh kiện ép nhựa chính xác của công ty TNHH khoa học kỹ thuật truyền động San – Tohno (Hải Phòng)

12/10/2022

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “GODA INTERNATIONAL Việt Nam – Giai đoạn 1” của công ty GODA INTERNATIONAL Việt Nam

12/10/2022